Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»

2019-01-22 09:38

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων,  προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.

Εξαιρούνται της Δράσης επιχειρήσεις Λιανικού Εμπορίου, Εστίασης, Εκπαίδευσης και Τουρισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ.

Πίσω