Προγράμματα για Α.Π.Ε. (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας)

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με καύση ελαίου (βιομάζα)

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΚΑΥΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ 1. Τι είναι η Βιομάζα Ο όρος βιομάζα περιλαμβάνει οποιοδήποτε...