Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας , Εμπόριο - Εστίαση - Εκπαίδευση»

2019-01-22 09:37

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους.

Επιδοτούνται πολύ μικρές & μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς:

  • Λιανικό Εμπόριο
  • Εστίαση
  • Εκπαίδευση
  • Κοινωνική Μέριμνα
Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ.
Πίσω