Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων,  προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.

Επιδοτούνται πολύ μικρές & μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς:

 • Βιομηχανία τροφίμων και ποτοποιία
 • Κατασκευή ειδών ένδυσης και βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών
 • Βιομηχανία - βιοτεχνία μετάλλου & μεταλλικών προϊόντων
 • Βιομηχανία - βιοτεχνία επίπλου
 • Κατασκευές - ανακαινίσεις κτιρίων, αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών
 • Κλάδος μεταφορών (οδικές, αεροπορικές, σιδηροδρομικές)
 • Logistics
 • Εκδόσεις & εκτυπώσεις
 • Κινηματογράφος, ραδιόφωνο και τηλεόραση
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Φωτογραφικές υπηρεσίες
 • Αργυροχρυσοχοΐα
 • Επισκευές & εγκατάστασεις μηχανημάτων και εξοπλισμού
 • Ανάπτυξη λογισμικού, ιστοσελίδων και υπηρεσίες διαφήμισης
 • Χονδρικό (μόνο) εμπόριο
 • Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα
 • Προσωπικές υπηρεσίες (κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής κλπ)

Προϋποθέσεις συμμετοχής.

Στην Δράση δύναται να συμμετέχουν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις για τις οποίες να ισχύουν σωρευτικά τα παρακάτω:

 • Η έναρξη της επιχείρησης να έχει γίνει το αργότερο ως τις 31 Δεκεμβρίου 2014
 • Να δραστηριοποιείται σε έναν ή περισσότερους επιλέξιμους τομείς
 • Να διαθέτει κατά το έτος 2017 τουλάχιστον δύο (2) ΕΜΕ (ετήσιες μονάδες εργασίας)

Ύψος επένδυσης - Επιδότηση.

Επιδοτούνται επενδυτικά σχέδια από 20.000,00€ έως 200.000,00€. Το ποσοστό επιδότησης είναι 50% και δύναται να φτάσει το 65% (το bonus καθορίζεται από τις εξαγωγικές επιδόσεις της επιχείρησης.

Επιδοτούμενες δαπάνες:

 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός (έως 100% του προϋπολογισμού)
 • Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών (έως 100% του προϋπολογισμού)
 • Συσκευασία – Ετικέτα – Branding (έως 25% του προϋπολογισμού)
 • Ψηφιακή Προβολή
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες
 • Μεταφορικά Μέσα (επαγγελματικής χρήσης)
 • Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (μόνο νέο προσωπικό)